xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [ R O S A ] občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí: novinky
čtvrtek, 17. dubna 2014 ~ kontaktní telefon / fax: 241 432 466, tel. 602 246 102, email: info@rosa-os.cz ~ nezůstávejte se svými problémy samotné!

Novinky

Nová čísla: sociologická sonda za rok 2013 

Ženy, které přicházejí řešit svůj problém s domácím násilím, jsou ve více než polovině případů vdané. Nejčastěji žijí v manželském svazku 5 až 10let (31% žen). Z našich dat vyplývá, že v roce 2013 mělo 100,0 % našich klientek, obětí domácího násilí, zkušenost s psychickým násilím,   78,5 % žen, obětí domácího násilí,  mělo  zkušenost s fyzickým násilím, 65 % žen, obětí domácího násilí, mělo zkušenost s ekonomickým násilím a 43 % žen zažilo sexuální násilí. Zde si můžete přečíst naši novou sociologickou sondu za rok 2013 . 

Zpravodaj březen 2014

Nový zpravodaj ROSA  si můžete přečíst zde .

Přečetli jsme a doporučujeme: Viktimologie pro forenzní praxi

Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech. V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt může člověka vážně emocionálně poškodit. Navíc zločin tak či onak poznamenává nejen přímou oběť, ale také její blízké. Z pohledu okolí se oběti často chovají naivně či nerozumně. Proč zůstává týraná žena v partnerském svazku? Je možné, že následky zločinu se u oběti projeví opožděně a že oběť dovede dlouho i před blízkým okolím skrývat, že je zneužívána či týrána? Na tyto a další otázky hledá odpověď publikace Viktimologie pro forenzní praxi (Portál, 2014). Nabízí prakticky využitelné poznatky ze současné viktimologie, chce rozšířit povědomí o tom, co prožívají oběti kriminálních činů, a přispět k lepšímu pochopení, proč se osoby poškozené zločinem chovají právě tak, jak se chovají. Doc. PhDr. Ludmila Čírtková (policejní psycholožka, dlouhodobá poradkyně pro oběti trestných činů a soudní znalkyně zaměřená na viktimologické expertízy) seznamuje s paradoxy primární viktimizace (naučenou bezmocí, stockholmským syndromem), s klíčovými momenty viktimizace, percepcí a deklarací u znásilnění, stalkingu, zabývá se sekundární viktimizací - přenášením viny na oběť, shrnuje posttraumatické reakce obětí, jejich projevy, zabývá se otázkou, jak zabránit viktimizaci oběti při znaleckých posudcích, posuzováním výpovědí traumatizovaných obětí, jež jako obranné mechanismy používají vytěsnění a disociaci. Publikaci najdete na : http://obchod.portal.cz/viktimologie-pro-forenzni-praxi/

Hledáme kolegyni do týmu pro odborné sociální poradenství

ROSA vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice služby odborné sociální poradenství. Požadujeme vzdělání  a  odbornou způsobilost dle §110 zákona 108 o soc. službách (ukončené VŠ nebo VOŠ sociální práce a další dle zákona) . Požadujeme samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu, empatii. Upřednostňujeme uchazečky s praxí, výcvikem v telefonické krizové intervenci nebo práci s oběťmi domácího násilí. Nabízíme:  pracovní smlouvu na dobu určitou, finanční ohodnocení dle platných tarifů, 5 týdnů dovolené, rizikový příplatek, vzdělávání zaměstnanců.  Nástup možný nejdříve 1.3.2014.  Náplň práce:  psychosociální, sociálně-terapeutické a sociálně právní poradenství obětem domácího násilí. Životopis a motivační dopis zasílejte do 15.2.2014   na info@rosa-os.cz .

Festival CinEast podpořil bezpečí

ROSA děkuje pořadatelům festivalu CinEast a všem, kteří přispěli v rámci na jejich charitativního projektu na pomoc ženám v azylovém domě ROSA pro ženy oběti domácího násilí. Šestý středo- a východoevropský filmový festival v Lucemburku se konal v říjnu 2013 a jeho tématem byly „ženské příběhy“ . Díky charitě se sešlo neuvěřitelných 2000 EUR, které dorazily na účet ROSY 17.1.2014. Teď se můžeme pustit do realizace projektu bezpečí v azylovém domě: pořízení bezpečnostních dveří a dalších bezpečnostních prvků do azylového domu. Bezpečí je pro oběti domácího násilí totiž prioritou. Jsou to ženy, kterým nezbývá, než při vysokém ohrožení domácím násilím od partnera, na čas odejít do azylového domu i se svými dětmi. První co potřebují, je bezpečí, následuje práce – sociálně terapeutická, sociálně právní pomoc a postupný návrat do života bez násilí. http://www.cineast.lu/2013/index.php?id=550

Poznatky z azylových domů, Intervenčního centra města Vídeň a poradenských center ve Vídni

najdete ve zpravodaji ROSA 4/2013 .

Analýzu násilí na seniorech, násilí mezi studenty

najdete v našem novém zpravodaji 3/2013 .

Můžete ROSU podpořit přes Darujme.cz

ROSA má nový platební nástroj pro ty, kteří chtějí podpořit projekty ROSA, a to díky projektu Darujme.cz (v pravém sloupci). Nejen že si můžete vybrat částku, ale hned vám přijde zpráva o darování. V současné chvíli vybíráme prostředky na náš azylový dům s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí. Všem dárcům děkujeme.

Umírají v důsledku násilí

Každý rok umírá několik desítek žen rukou svého partnera, manžela. Tiché svědkyně připomínají zmařené životy žen, které byly něčí dcery, matky, sestry... Ženy, zavražděné svými partnery, si připomínáme každý rok 25.listopadu, na Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. Stop násilí na ženách. VIDEO  

Tiché svědkyně projely Prahou

Akcí Tiché svědkyně každoročně připomínáme životy žen, které zemřely rukou svého partnera, přítele, druha, v důsledku domácího násilí. Ve středu 13.11.2013 jsme projeli se siluetami žen centrem Prahy historickou tramvají. V důsledku vražd motivovaných osobními vztahy v ČR zemře každý rok několik desítek žen. Za prvních devět měsíců letošního roku Policie ČR zjistila 74 vražd motivovaných osobními vztahy. Stíháno je 77 osob, z toho 63 mužů, 3 mladiství 1 nezletilý a 10 žen. Za rok 2012 bylo vyšetřováno 104 vražd motivovaných osobními vztahy (vyšetřováno bylo 111 osob, z toho 1 nezletilý, 13 žen a 97 mužů). Odhaduje se, že v zemích původní členské "patnáctky" Evropské unie zemře každý rok na následky násilí, kterého se na nich dopustili jejich partneři, 700 - 900 žen. V České republice se s některou z forem domácího násilí za svůj život setká 38 % žen. V roce 2012 Policie šetřila 603 činů Týrání osoby ve společném obydlí podle §199 TZ, vyšetřováno bylo 463 osob, z toho 13 žen a 450 mužů.

ROSA oslavila své dvacetiny

Už je to tak: ROSA má za sebou dvacet let své existence a dvacet let pomoci ženám, obětem domácího násilí. ROSA oslavila 7.11.2013 své dvacetiny v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze. Přišla nám zazpívat Karolína Kamberská . ROSA poskytla za období 1998 – září 2013  opakované konzultace celkem 2 932 ženám. Azylový dům pomohl za stejné období 260 ženám a 307  dětem. Celkem bylo poskytnuto 25 368 krizových intervencí na SOS lince, pevné lince a internetovém poradenství.

 

Můžeme srovnávat: vrátily jsme se ze studijní cesty ve Vídni

Měly jsme skvělou možnost být od 28. do 30. října 2013 na studijní cestě v Rakousku díky WAVE (Womens against violence Europe), jejíž je ROSA focal pointem za ČR. Kromě tří pracovnic o.s. ROSA byly členkami skupiny právnička, zástupkyně Policie, Městské Policie, vedoucí odboru rovných příležitostí pro ženy a muže MPSV, pracovnice OSPOD, zástupkyně médií. Navštívily jsme Spolkové ministerstvo pro záležitosti žen, síť ženských azylových domů - Austrian Women’s Shelter Network (AÖF) , kancelář WAVE a národní linky pro ženy oběti násilí, Intervenční centrum města Vídeň, kancelář vídeňských azylových domů pro ženy, Poradnu pro pachatele násilí, kde pracují formou skupinové práce s muži úspěšně na základě Dulluthského modelu a Magistrát města Vídeň - odbor pro záležitosti žen. Návštěva byla skvělou příležitostí pro srovnání práce u nás a v Rakousku v oblasti násilí na ženách.

Prevence násilí: série přednášek a seminářů

ROSA je i v letošním roce připravena na akce v rámci prevence kriminality. Připravena jsou setkání pro seniory, i pro sociální pracovníky, kteří s nimi pracují. Těšíme se i na studenty středních škol a jejich pedagogy. Pokud chcete, abychom navštívili i vaši školu v Praze, napište na info@rosa-os.cz  .

Děti z azylového domu navšívily pražskou ZOO

Nový zpravodaj 

Nový zpravodaj 2/2013  vyšel 27.6.2013, opět jen elektronicky. Alespoň se nám daří dodržovat čtvrtletní termíny. 

Ženy v azylovém dome pijí zdravou vodu

Klientky azylového domu ROSA mohou díky Svazu minerálních vod (Mattoni, Aquila, Korunní, Ondrášovka) dodržovat pitný režim. Mají k dispozici 2500 lahví minerálních vod. Dar převzala vedoucí azylového domu Z. Prokopová od Ladislava Špačka: "Poskytnutí zdravé vody k pití alespoň trochu usnadní nelehkou situaci matkám s dětmi v azylových domech." V rámci projektu „Voda, která pomáhá“ se spojilo několik významných osobností. Upozorňují na hodnotu kvalitní vody pro zdravý život a právě takovou vodu darují na dobročinné účely dle své volby.

Statistika za rok 2012: přibývá obětí bitých v těhotenství

Všechny ženy, které k nám přicházejí, zažívají psychické násilí (ponižování, vydírání, kontrolu, příkazy, zákazy). Stejně jako vloni, 77 % žen zažívá fyzické násilí, více klientek má zkušenost s ekonomickým násilím (70%) a sexuálním násilím (50%).Jejich partner jim vyhrožuje 40 procentech případů zabitím, ve třetině případů sebevraždou,  ve 34 procetech (91 případech) sebráním dětí. Nejvíce žen se setkalo s opakovaným fackováním (58  % žen – o 10 procent více než vloni), s bitím a ranami pěstmi (45  % žen), varující je, že škrceno bylo 93 žen (45 % - což je o 10 procent více než vloni), sraženo 35  % žen, zkopáno 25 %. Rekordní je za loňský rok počet žen bitých v těhotenství, který se zvedl z loňských 13 % na 22,7 % žen. Z toho 18 žen bylo bito v pokročilém stadiu těhotenství. Téměř třetině žen, které u nás hledají pomoc, je nejčastěji 35 až 39 let. Třetina z nich má vysokoškolské a více než polovina středoškolské vzdělání. Více najdete zde .

Výroční zpráva za rok 2012

"Není jednoduché pro neziskovou organizaci žít v nejistotě, zda budeme moci naplnit stanovené cíle, zda dokážeme stále dávat něco navíc než jen odpracovat denně osm hodin. Kde bereme sílu na takovou těžkou práci jako je poskytování sociálně terapeutické činnosti pro ženy - oběti domácího násilí a jejich děti a nevyhořet? Všechny pracovnice se snaží udržet koníčky, relaxovat, vnímat krásu kolem sebe, číst, vnímat hudbu, umění, starat se o rodinu. Někdy to jde lépe, jindy se daří méně. Vždy se ale objeví někdo, kdo stiskne ruku, ocení nás, pošle sponzorský dar, či malý příspěvek, který napomůže rozvíjet pomoc a podporu pro oběti násilí.V roce 2012 jsme se navíc vedle své profese věnovali preventivním aktivitám, aby společnost vnímala, že násilí je třeba zastavit, odsoudit -  děti si zaslouží pocit bezpečí, jistoty, kterou potřebují dál ke svému růstu. Velmi si vážíme podpory všech, kteří napomohli, aby byla poskytována sociální a terapeutická péče v nejvyšší kvalitě." Marie Vavroňová, ředitelka a předsedkyně občanského sdružení ROSA. Výroční zprávu najdete celou ke stažení na http://www.rosa-os.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/ .

Zahajujeme novou veřejnou sbírku: nový účet, původní heslo k DMS

ROSA má schválenou novou veřejnou sbírku od 1.4.2013. Cílem sbírky je opět  zajištění  finanční podpory pro sociální služby poskytované o.s. ROSA obětem domácího násilí.  Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby  našly sílu  řešit násilí v partnerském vztahu. Pro jaké služby hledá ROSA finanční podporu: 1. ROSA - Azylové ubytování  s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti.  Občanské sdružení Rosa provozuje azylový dům a azylový byt  s utajenou adresou. V  azylovém domě mohou ženy ohrožené násilím v rodině najít bezpečí a klid pro další řešení jejich situace. Kapacita služby je 33 lůžek. Od roku 1998 do konce roku 2012 azylové ubytování pomohlo zachránit život a zdraví celkem 248  ženám a   294 dětem.  2. ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí. V centru ženám poskytujeme bezplatné jednorázové i dlouhodobé poradenství: Individuální konzultace psychosociální, sociálně právní, sociálně terapeutická. V případě potřeby a možnostech o.s. ROSA zajišťujeme klientkám konzultace psychologické a právní poradenství. Konzultace jsou dle  zákona o sociálních službách poskytovány bezplatně.  3. Telefonická krizová pomoc – SOS linka ROSA . Telefonickou  krizovou  pomoc poskytujeme všem obětem násilí na pevné lince 241 432 466 (po, út 9 - 18, st, čt 9-16, pá 9-14) a SOS lince 602 246 102 (po-pá 9-18)  a přímé internetové poradenství na poradna@rosa-os.cz   .   Internetové poradenství i telefonická pomoc slouží obětem domácího násilí, násilí ve vztazích, příbuzným obětí, pracovníkům státních institucí, sociálních odborů, neziskových organizací pomáhajících obětem domácího násilí. 
Podpořit naše služby obětem násilí můžete zasláním jakékoliv finanční částky na číslo sbírkového účtu ROSA 2848609349/0800  nebo zasláním dárcovské SMS s textem :    DMS(mezera)ROSA na telefonní číslo 87777.

<

Vydali jsme zpravodaj

Konečně se nám podařilo připravit další nový zpravodaj, první v letošním roce. Najdete jej  zde.

Druhé kolo výběrového řízení

Zájem o práci v ROSE na pozici sociální pracovnice projevilo 98 uchazeček a uchazečů. Do druhého kola výběrového řízení  26. a 27.3.2013 k osobním pohovům je pozváno 30 z nich.

Nabízíme možnost pracovního uplatnění

Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice služby odborné sociální poradenství. Požadujeme vzdělání  a  odbornou způsobilost dle §110 zákona 108 o soc. službách. Požadujeme samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu, empatii. Praxe, výcvik v telefonické krizové intervenci nebo práce s obětí domácího násilí výhodou.
Nabízíme:  pracovní smlouvu na dobu určitou, finanční ohodnocení dle platných tarifů, 5 týdnů dovolené, rizikový příplatek, vzdělávání zaměstnanců.
Nástup možný nejdříve 1.4.2013. Pracovní poměr na dobu určitou.
Náplň práce:  psychosociální a sociálně právní poradenství obětem domácího násilí.
Životopis a motivační dopis zasílejte do 15.3.2013 na info@rosa-os.cz .

ROSA vystupuje z Koordony

ROSA vystupuje k 1. březnu 2013 z  volného  sdružení Koordona, které je již delší dobu  pouze formální. ROSA i nadále bude spolupracovat se státními i neziskovými organizacemi nad tématy násilí na ženách, domácího  násilí, násilí na seniorech, ve vztazích teenagerů, v oblasti poskytování sociálních služeb osobám ohroženým domácím násilím a prevenci násilí.  ROSA  zůstává dál  členem České ženské lobby a  Women Against Violence Europe (WAVE), ve které je focal pointem pro ČR.

ROSA se připojuje k One Billion Rising

Dne 14. února 2013 od 17:00 proběhne v Praze na schodech Národního muzea symbolické povstání – veřejné odmítnutí násilí na ženách a dívkách. Akci v ČR pořádá Česká ženská lobby. ROSA se také přidává k celosvětovému hnutí „One Billion Rising“, které vyzývá miliardu žen a všech, kdo je respektují, aby vyšli do ulic, tancovali, povstali a požadovali ukončení násilí na ženách. Více o One Billion Rising Prague najdete na https://www.facebook.com/OneBillionRisingPrague?ref=ts&fref=ts  .

 

Ukončili jsme veřejnou sbírku

Veřejná sbírka prostřednictvím sbírkového účtu a formou DMS se konala od 1.9.2010 do 31.12.2012. Sbírkový účet byl podle podmínek k pořádání sbírek 30.1.3013 zrušen. Celkový výtěžek sbírky dosáhl 223 540,72 Kč. Děkujeme všem, kdo podpořil pomoc ženám obětem domácího násilí v azylovém domě. Díky sbírce jsme mohli financovat vybavování  pokojů a zařízení v azylovém domě. Celkem jsme mohli nakupovat potřeby pro 35 lůžek (14 pokojů) a zázemí pro klientky a děti, což se ukázalo jako velmi potřebné v době, kdy státní a krajské dotace a granty nestačí na pokrytí provozu chodu zařízení.  Celkem jsme nakupovali  potřeby pro: azylový dům (4 podlaží) a 2 byty a částečně pro poradnu, kde probíhá příjem klientek pro azylový dům.  Lze vyjádřit i jako 35 lůžek ve 14 pokojích a 6 sociálních zařízení a WC), dále pak zázemí pro klientky a děti,  2xspolečenská místnost, herna, studovna, místnost s PC pro ženy i děti, konzultační místnosti.  Za dobu od roku 2010 do konce roku 2012 se pomoc týkala 61 žen a  82 dětí.

Nenechte si ubližovat - podruhé v neděli 9.12.2012

Z důvodu velkého zájmu o seminář Nenechte si ubližovat, který proběhl 25. listopadu, Krav Maga Global a  ROSA pořádá již druhý praktický seminář Krav Maga právě pro ženy. Krav Maga je považován za nejúčinnější sebeobranný systém a tento seminář je speciálně zaměřený na problematiku ženské sebeobrany a řešení krizových situací. Seminář je pro všechny účastnice zdarma a během něho se naučí, jak řešit relevantní bezpečnostní problémy, které se dnešních žen dotýkají. Více informací a registrace na www.krav-maga.cz.

Nenechte si ubližovat 25.11.2012

25.11.2012 - Krav Maga Global a občanské sdružení Rosa uspořádaly v rámci Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách 25.11.2012 kurz velmi účinné sebeobrany Krav Maga, vedený ředitelem a lektorem centra Krav Maga Global CZ Jakubem Otipkou. Na akci vystoupila jako speciální host Renata Kronowetterová, lektorka a spisovatelka. V rámci Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách se mohly zájemkyně o kurz sebeobrany přijít seznámit se základními technikami Krav Maga do centra SC Sparta v Letňanech. Specifické techniky a taktika pro ženy, základy prevence a deeskalace, teorie bezpečného chování, to vše si odnesly ženy každého věku ze speciálního a volně přístupného kurzu Krav Maga. Vstup pro všechny zájemkyně byl v Den boje proto násilí na ženách zdarma. ROSA rozdávala na semináři své materiály a publikace. V rámci Mezinárodního dne proti násilí na ženách zde byla připravena i výstava Tiché svědkyně, která připomíná zmařené životy žen v důsledku domácího násilí.

Seminář na téma Už umím říci NE v prostorách ZŠ Mendíků

21.11.2012 - Násilí je naučené chování. Pokud se doma rodič chová násilně, i dítě může toto jednání považovat za správný model komunikace a dosažení svých cílů. Nebo naopak přebírat roli oběti s tím, že matce se stávalo to samé, je to běžné, zasloužím si to. V rámci prevence násilí je důležité v některých životních situacích naučit se říkat NE. Nejen děti, které jsou svědky násilí nebo jeho oběťmi, mají posunuté hranice toho, co si k nim mohou druzí dovolit, co budou tolerovat. Pokud nemají tyto hranice zažité, mohou se snadno stát oběťmi jakéhokoli násilí, zneužívání. „Umím  říct NE“ – kombinace čítanka/omalovánky  pro nejmladší školní žáky – tak aby dokázali rozpoznat možné nebezpečí a závadové chování a nebáli se říci ne . Uměli si stanovit hranice toho, co je přípustné a co ne, kde jsou jejich vlastní hranice, co budou a nebudou tolerovat. Protože NE by se měli naučit říkat nejen, když na ně někdo sahá a nelíbí se jim to, ale NE i když si s nimi chce  povídat „někdo“ z počítače (u počítačů si hrají stále mladší děti), NE když se jim někdo posmívá, NE když jim někdo bere svačinu, NE když jim někdo bere kolo, NE když je někdo chce  doprovodit domů, NE když se jim nelíbí násilí a hádky doma. Seminář pro pedagogy včetně rozdání nové publikace Už umím říce NE jsme uspořádali 21.11.2012 v prostorách ZŠ Mendíků.

Minimalizace rizik obětí závažného domácího násilí

5.9.2012 - Partnerské a domácí násilí na ženách a dívkách může mít velmi závažné formy a důsledky, jako např. těžké ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, pokus o vraždu či vraždu. Tyto trestné činy jsou projevem potřeby udržovat si kontrolu nad ženami a dívkami s cílem řídit a ovládat jejich životy. Jakýkoli pokus narušit tento koncept moci a kontroly může znamenat ohrožení života, zdraví a svobody žen, obětí domácího násilí. ROSA se podílela ve dnech 3. a 4. září 2012 na organizaci školící akce v rámci projektu PROTECT II “Zlepšování strategií posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrožených zvláště závažným domácím násilím” v Evropském domě v Praze .  Na semináři za WAVE vystoupily profesorka Marianne Hester z University of Bristol, docentka Sarah Hilder z University De Montfort, PhDr. Branislava Marvánová-Vargová. Za ČR bylo proškoleno 25 odborníků a odbornic.
Projekt Protect II. si klade za cíl „ přispět k prevenci femicidy, závažných forem násilí a opakovaného násilí na všech ženách a k ochraně zvláště ohrožených obětí domácího násilí prostřednictvím mapování způsobů, kterými mohou účastníci napříč Evropou efektivněji posuzovat riziko dalšího násilí a zlepšovat strategie managementu bezpečnosti obětí“. Organizace WAVE, která projekt koordinuje, se v průběhu posledních 17 let neustále podílí na rozvoji standardů služeb pro ženy, oběti domácího násilí, vytváří školící materiály a pořádá školící akce. Odborné znalosti v oblasti posouzení rizik a managementu bezpečnosti byly dále rozšířeny v průběhu oceňovaných DAPHNE projektů „PROTECT I – Dobrá praxe v oblasti prevence závažného násilí, pokusů o vraždu a tzv. zločinů ze cti“ (2010) a „PROTECT II – Hodnocení rizik a management bezpečnosti při ochraně vysoce ohrožených obětí domácího násilí“ (2011-2012). Manuál  Vytváření kapacity při posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrožených zvláště závažným domácím násilímnajdete v českém jazyce zde .

Krav Maga – efektivní obrana pro ženy

2.7.2012  - Krav Maga znamená boj zblízka. Není to útočný sport, ale promyšlený systém obrany a odražení útoku. Tedy techniky, vhodné pro odražení útoku při napadení, ale i prevenci napadení. Pracovnice o.s. ROSA mohly díky podpoře Jakuba Otipky, prezidenta  české sekce Krav Maga  Global, absolvovat  jejich trénink zdarma a vrátily se nadšené a s chutí do dalšího výcviku určeného pro ženy. Krav Maga a techniky pro ženy jsou charakteristické pro svou účinnost i z pozice fyzického znevýhodnění a poskytují potřebnou obranu proti násilným sexuálním a kriminálním útokům. Tréninkové metody Krav Maga Global jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a reálných životních situacích, ve kterých ženám systém poskytuje nejefektivnější ochranu. Více informací o technikách Krav Maga a kurzech Krav Maga Global najdete na www.krav-maga.cz. Speciálně pro ženy je určeno například třídenní soustředění.  Účastnice kurzu by měly být schopny veškeré naučené dovednosti využít v reálných situacích, resp. v každodenním životě – a to zejména v situacích jako je  sexuální obtěžování, pokus o znásilnění, domácí násilí a další závažné hrozby.

 

ROSA se opět představila na veletrhu

23.5.2012 - ROSA opět představila své služby (azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí, odborné sociální poradenství a telefonickou krizovou pomoc) na veletrhu sociálních služeb, který se tentokrát  uskutečnil 23. května pod záštitou a koordinací Městké části Praha 4  v obchodním centru Novodvorská Plaza. Od roku 1998 do konce roku 2011 se na poradenství ROSA obrátilo celkem 2474 nových klientek. Azylové ubytování pomohlo od konce roku 1998 do konce roku 2011 celkem 230 ženám a 270 dětem. Od roku 1998 bylo na telefonické krizové pomoci ROSA poskytnuto 19 397 intervencí.

Finanční problémy obětí domácího násilí žijících v azylových domech a jejich řešení

ROSA díky podpoře ČSOB 10.5.2012 uskutečnila v Praze seminář pro pomáhající profese z celé ČR. Hlavními body jeho programu bylo: specifika práce s oběťmi násilí, ekonomické násilí, hospodaření, dluhy, exekuce, základní právní otázky, drobné insvestice. Do azylových domů v celé zemi přicházejí často ženy, které jsou oběťmi domácího násilí. Stále častěji se potýkají se zásadními finančními problémy. Některé ženy přicházejí do azylového domu s velkými dluhy, do kterých je dostal násilný partner. Některé neumějí s penězi hospodařit. Když nějaké dostanou, neudrží je. Nikdy totiž o penězích samy nesměly rozhodovat.  Nahrazují si roky absence finanční svobody. Zadlužují se, i když nemohou počítat se stabilními příjmy.  Nevytvářejí si rezervy na budoucí samostatný život. Pro pracovníky pomáhajících profesí, které s těmito ženami pracují, kromě semináře vydala ROSA  Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen, obětí domácího násilí.

 

 

Monology vagín pro ROSU

Dne  14.4.2012  se uskutečnilo v rámci akce V-Day Prague International Voice 2012 ve spolupráci s Prague Film & Theater Center  dvojjazyčné benefiční provedení Monology vagín autorky Eve Ensler v češtině a angličtině na podporu  organizace ROSA , která podporuje ženské oběti domácího násilí i jejich děti a snaží se o prevenci zneužívání. Uskutečnila se dvě představení ve Vodka Bar Propaganda v Praze. facebook.com/VdayPrague

 

Vizážistka zkrášlila ženy


Dne 5.4.2012  a 18.4.2012  se uskutečnila charitativní akce s vizážistkou  a kosmetičkou paní Ivanou Chudobovou ( více na www.vizazistka-ivana.cz ), která předvedla ženám  klientkám azylového domu ROSA jak pečovat o svou pleť a jak se mají líčit.Po obě odpoledne se věnovala našim ženám, které byly velice spokojeny.

Benefice  u kapucínů pro ROSU 

2.2.2012 - Ve středu 1.2.2012 se konala 19. benefice v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech v rámci Večerů u kapucínů. Na akci vystoupili "zpívající právník" Ivo Jahelka s Písničkami zpod taláru a jeho host Miroslav Paleček. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován o.s. ROSA na podporu azylového domu pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti. Za podporu děkujeme br. Petru Petřivalskému a Lucii Veselé.

ROSA v TV Metropol

10.1.2012 - V letošní roce to je již  19 let, co existuje Občanské sdružení ROSA , které pomáhá ženám, obětem domácího násilí. ROSA poskytuje tři sociální služby: provozuje SOS  telefonní linku 602 246 102, poskytuje poradenství obětem násilí a také provozuje  azylový dům s utajenou adresou pro týrané ženy a jejich děti. Podrobnosti o ROSE v TV Metropol  v pořadu Supermáma přiblížila Zdena Prokopová, socioterapeutka o. s. ROSA. Video je součástí pořadu Supermáma - 157. díl   ze dne: 10.01. 2012 . Video si na stránkách TV Metropol  můžete prohlédnout zde .

Děkujeme všem, kdo s námi rozsvítili Prahu 

1.12.2011 - Díky  unikátnímu  projektu radia City Rozsviťte s námi Prahu, kdy se každý mohl stát sponzorem žárovky na pražském vánočním stromě, byl podpořen náš azylový dům ROSA pro  ženy, oběti domácího násilí. V sobotu 26.11.2011 programová ředitelka rádia City Mgr. Barbora Lukášová předala Zdeně Prokopové, vedoucí azylového domu ROSA, symbolický šek. Poté pražský primátor rozsvítil na Staroměstském náměstí vánoční strom. Posluchači rádia City odeslali  za 26 dní, po které akce trvala, celkem  5 013 DMS a přispěli na sbírkové konto o.s. ROSA  částkou  135  351,-  Kč.  Sponzorem jedné nebo klidně stovky žárovek se mohl stát každý. Tím, že jste poslali DMS ZAROVKA, jste podpořili náš azylový dům pro týrané ženy na utajené adrese v Praze. Výtěžek pomůže ženám a jejich dětem v bezvýchodné situaci začít nový život v bezpečí a strávit klidné vánoce beze strachu. Děkujeme rádiu City za skvělý projekt a všem, kdo nás podpořili zasláním DMS.
foto: Aleš Hanousek, radio City

 

 

ROSA pokřtila publikaci To si líbit nenechám

24.11.2011 - O.s. ROSA a ředitelka základní školy Mendíků Mgr. Jitka Poková, slavnostně na tiskové konferenci  pokřtili publikaci určenou zejména studentům středních škol, ale i starším žákům základních škol : To si líbit nenechám. Jsou zde informace o partnerském násilí, stalkingu, násilí po internetu, znásilnění a rady jak komunikovat bezpečně: v reálu i na síti. ROSA již pátým rokem realizuje projekt prevence kriminality na školách díky podpoře Magistrátu hl.m.Prahy.  Jeho součástí jsou bezplatné semináře na školách, školení pro pedagogy, vydávání publikací, letáčků a aktualizace stránek www.stopnasili.cz, kde najdou informace nejen oběti násilí, ale i studenti, pedagogové, odborná i široká veřejnost. Na tiskové konferenci v prostorách Interiér de l´ Art byly zveřejněny  výsledky sociologické sondy mezi studenty středních škol na téma vnímání násilí a bezpečí. Sondu si můžete přečíst zde .

25. listopad : Mezinárodní den proti násilí na ženách.

24.11.2011 – Několik desítek žen je ročně v ČR zavražděno svými partnery v důsledku domácího násilí. Řada žen však stále umírá zbytečně, vraždě bylo možné zabránit. Jedná se o ty případy, kdy žena zemřela rukou manžela či druha, stala se obětí domácího násilí.  Stovky žen se stávají obětmi stalkingu, který často útok na jejich život předchází. Přes řadu informací a kampaní stále řada žen, které žijí v násilném vztahu, podceňuje nebezpečí, které jim může hrozit a problém s domácím násilím neřeší. Hodně mladých žen, které vstupují do svých prvních partnerských vztahů, podceňuje znaky násilného, vlastnického chování svých partnerů k sobě. ROSA každoročně 25. listopadu apeluje, aby další ženy neumíraly zbytečně, nemusely tolerovat násilí od svých partnerů, nemusely v ohrožení s dětmi utíkat z domova. Rezolucí 54/134 vyhlásilo v roce 1999 Valné shromáždění OSN 25. listopad Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách. Rezoluce vyzývá vlády států, mezinárodní a nevládní organizace k aktivitám vedoucím ke zvýšení obecného povědomí o tomto problému. Tajemník OSN Pan Ki mun ve svém prohlášení k datu 25.11.2011  apeluje na mladé lidi – především  muže, aby netolerovali násilí na ženách, a zdůrazňuje, že  je třeba podporovat zdravé modely mužství. Obrací se na vlády a společnost po celém světě,  aby  pomohli  ukončit pandemii násilí.i pomocí prevence mezi  mladými  lidmi.

ROSA vydala nový zpravodaj 

23.11.2011 – ROSA vydala tento týden zpravodaj, kde se věnujeme mladým lidem a násilí, ženským obětem násií, kterému šlo zabránit, dopadem násilí na zdraví žen, nákladům, které stojí řešení případů domácího násilí. Zpravodaj vyšel pouze v elektronické podobě, stahnout si jej můžete zde .

Rozsviťte s námi vánoční strom! - Rádio City a jeho posluchači podporují ROSU.

1.11.2011 - I vy se můžete zapojit do unikátního projektu radia City - každý se může stát sponzorem žárovky na pražském vánočním stromě. Dnes byl odstartován pátý ročník tradiční charitativní akce, která letos pomůže občanskému sdružení ROSA a jejich azylovému domu pro týrané ženy a jejich děti. Staňte se sponzorem žárovky také vy. Radio City připravilo unikátní předvánoční projekt Rozsviťte s námi Prahu! Vypůjčilo si vánoční strom na Staroměstském náměstí, který s radiem City můžete rozsvítit a ještě udělat něco pro dobrou věc. Sponzorem jedné nebo klidně stovky z jeho žárovek se může stát každý z vás. Tím, že se stanete sponzorem žárovky na pražském stromě, zároveň pomůžete podpořit pražský azylový dům pro týrané ženy, který na utajené adrese provozuje občanské sdružení ROSA - veškerý výtěžek poputuje na jeho konto a pomůže ženám a jejich dětem v bezvýchodné situaci začít nový život v bezpečí a strávit klidné vánoce beze strachu.
Posláním jedné DMS si můžete symbolicky rozsvítit žárovku na pražském vánočním stromě. Bude svítit právě pro vás. Každý si může rozsvítit svou žárovku a zapsat se tak do seznamu všech sponzorů. Napište dárcovskou DMS a přispějte na záchranu týraných žen. Pište ve tvaru:
DMS ZAROVKA    a odešlete na číslo 87777
Cena takto odeslané DMS je 30,- Kč. Občanské sdružení ROSA z ní obdrží 27,- Kč. Každý, kdo odešle tuto dárcovskou SMS, si může svoji žárovku rozsvítit na www.radiocity.cz. Více informací najdete na   http://www.radiocity.cz/index.php?pageid=1000&cid=419 . Jednoduchý návod jak na to, jak rozsvítit sponzorovanou žárovku, obdrží každý po odeslání DMS na mobilní telefon jako SMS zprávu. Na webových stránkách http://strom.radiocity.cz/# se také každý, kdo si žárovku rozsvítí, může zapsat do seznamu všech sponzorů. Projekt „Rozsviťte s námi Prahu 2011“ vyvrcholí 26. listopadu na Staroměstském náměstí, kde bude za přítomnosti moderátorské dvojice Iva Lecká a Vojta Efler rozsvícen symbol pražských Vánoc, tradiční vánoční strom, a bude předán šek s výtěžkem z odeslaných DMS zástupkyni občanského sdružení ROSA. Patrony projektu „Rozsviťte s námi Prahu 2011“ jsou Ivana Chýlková, Sandra Nováková, Mirka Čejková, Janek Ledecký, Martin Dejdar, Tomáš Klus a Kryštof Hádek.

Děkujeme za podporu

4.10.2011 – Je to přesně rok, kdy ROSA vyhlásila veřejnou  sbírku. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, ať již zaslanou částkou na dárcovský účet 1976292329/0800 nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru:   DMS  ROSA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, ROSA obdrží 27 Kč. Podpoříte tak všechny tři  sociální  služby poskytované o.s. ROSA: azylové  ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti s utajenou adresou, odborné  sociální  a sociálně právní  poradenství a telefonické krizové pomoc pro všechny oběti domácího násilí a jejich příbuzné.

 

Stop násilí na ženách:  ROSA v médiích

1.10.2011 - Domácí násilí začíná být opět důležitým tématem i pro média. ROSA pomáchá ženám obětem domácího násilí již od roku 1993 a i když již je schválena řada zákonů, každý rok několik žen zemře rukou násilného partnera a i když máme zaveden institut vykázání, často jsou to ženy, kdo opouští domov a hledají pomoc v azylovém domě pro oběti domácího násilí.
Rozhovor o domácím násilí Diagnoza F se Zdenou Prokopovou, vedoucí azylového domu ROSA a SOS telefonní krizové linky z občanského sdružení Rosa  si můžete poslechnout na  http://www.rozhlas.cz/radiowave/diagnozaf/_zprava/927734  
V srpnu byla Zdena Prokopová hostem v pořadu Tah dámou na ČT24. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315089302-tah-damou/211411058160029-tah-damou/  
V září se tematicky věnoval domácímu násilí pořad Sama doma na ČT1. Kampaň pořad  odstartoval s o.s. ROSA. Záznam najdete v archivu ČT, pořad Sama doma, 13.9.2011 na : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/211562220600109/obsah/170448-domaci-nasili/ a téma s o.s. ROSA pokračovalo 29.9.2011. Chat s diváky  vedla Zdena Prokopová za o.s. ROSA  a Mgr. Zdena Malíková. Záznam najdete na:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/211562220600118/     Odkaz na celou kampaň k domácímu násilí v pořadu Sama doma na ČT najdete na :  http://samadoma.ceskatelevize.cz/article.asp?id=752 .
Svědectví terapeutky: Hlavně ať mi nesahá na děti, říkají týrané ženy,  najdete na webových stránkách magazínu  Ona Dnes z 5.9.2011 : http://ona.idnes.cz/svedectvi-terapeutky-hlavne-at-mi-nesaha-na-deti-rikaji-tyrane-zeny-1pe-/spolecnost.aspx?c=A110902_171144_spolecnost_jup  .
V pořadu Nad věcí 19.9.2011 Radiožurnálu hovořila Zdena Prokopová živě s Norou Fridrichovou .  Rozhovor s terapeutkou a členkou občanského sdružení Rosa Zdenou Prokopovou o tom, jak se už osmnáct let snaží pomáhat téměř čtyřiceti procentům českých žen, které zažily, nebo zažívají domácí násilí najdete na: http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=91&offset=20&defaultNavigation=+generic3:%5E%2291x_Nad%20v%C4%9Bc%C3%AD%22$
Se Zdenou Prokopovou z o.s. ROSA se můžete potkávat každý den – odpovídá v poradně na www.onaidnes.cz  ,  přesněji na :  http://ona.idnes.cz/tyra-vas-partner-poradi-vam-socioterapeutka-zdena-prokopova-p58-/poradna.asp?p=tyranezeny . Socioterapeutka, místopředsedkyně o.s.ROSA, vedoucí SOS linky ROSA a azylového domu Zdena Prokopová odpoví všem, kteří řeší psychické či fyzické násilí.

Podpora ze Citibank


25.8.2011 - Zaměstnanci Citibank Europe plc podpořili azylový dům ROSA – ROSA. Vybraná a darovaná částka je určena na provoz azylového domu s utajenou adresou.

ROSA se představila na veletrhu

10.6.2011 - ROSA představila své služby (azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí, odborné sociální poradenství a telefonickou krizovou pomoc na veletrhu sociálních služeb, který pořádala 9. června MČ Praha 4 v Kulturním centru Novodvorská. Od roku 1998 do konce roku 2010 se na poradenství ROSA obrátilo celkem 2180 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 10 921 konzultací. Azylové ubytování pomohlo od konce roku 1998 do konce roku 2010 celkem 206 ženám a 237 dětem.

Sociologická sonda o.s. ROSA: Lékařům se s následky zranění od partnerů nesvěřujeme


13.4.2011 - Většina žen, které zažívají doma násilí, se se svým problémem nesvěří. Celých 64 procent žen, které byly zraněny v důsledku domácího násilí svým partnerem,  nevyhledalo  lékařskou pomoc. Některé proto, že jim pachatel nedovolil opustit byt, některé se bojí z důvodu, že násilí bude ještě horší, některé měly strach, jak je zdravotníci přijmou, některé již měly zkušenost s ošetřením po napadení (nepříjemná, nešetrná poznámka personálu). Některé ženy se dostavily k lékaři až  po mnoha týdnech, kdy nesdělily, že zažívají doma násilí, ale „bolí je žaludek, nemohou spát“, říká Marie Vavroňová, ředitelka občanského sdružení ROSA, které pomáhá ženám obětem domácího násilí. Ze 152 žen, které zažily fyzické násilí, vyhledalo lékařskou pomoc v roce 2010 celkem  54 žen, tedy 36 %. Celé znění sociologické sondy zveřejněné 13.4.2011 najdete zde . Vypracování sondy podořila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.


Siemens podpořil telefonickou krizovou pomoc

23.3.2011 - Telefonickou krizovou pomoc - SOS linku ROSA podpořil grantem Fond pomoci Siemens.  Z prostředků grantu bude nakoupena počítačová a telefonní technika, systém pro evidenci hovorů, tak, aby linka mohla dál kvalitně poskytovat služby všem obětem domácího násilí a jejich příbuzným z celé ČR. Projekt byl vybrán Fondem pomoc Siemens jako jeden ze dvou nejlepších v listopadovém kole z celkem 18 projektů. SOS linka poskytla v roce 2010  celkem 2866 telefonických krizových konzultací,  od roku 1998 do konce roku 2010 bylo na lince poskytnuto celkem 16 607 krizových konzultací.

 

ROSA připravila kampaň Přijďte včas

11.10.2010 - Domácí násilí samo od sebe neskončí. Partner, který týrá, své chování nezmění. Chvíli je milý, pak se násilí stupňuje a přijde útok. Následují omluvy. I proto pro oběti násilí není nikdy snadné vystoupit z nekončící spirály násilí. Jsou na partnerovi závislé, stále mu věří, doufají, že se změní. Proto chceme ženy, které zažívají násilí, podpořit, aby našly odvahu a  nebály se vyhledat odbornou pomoc. Pokud už ale oběť násilí zveřejní a chce jej řešit, je třeba, aby měla vypracován bezpečnostní plán, své kroky konzultovala s pracovnicemi, které mají zkušenost s odhadem rizika v násilných vztazích, sestavují profil pachatele a poradí jí  s bezpečnostním plánováním. Řada žen totiž bývá zbytečně napadena poté, co násilnému partnerovi oznámí, že končí vztah a odchází. Pokud se ovšem násilí neřeší, stupňuje se – jak na intenzitě tak četnosti. Každým rokem je v České republice zavražděno několik desítek žen. ROSA proto zahájila informační  kampaň Přijďte včas. Jejím cílem je zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí, aby dokázaly včas zastavit násilí. Kampaň podporuje Česká televize. Tři spoty budou v listopadu a prosinci  2010 vysílány na programech ČT1, ČT2, ČT24. Art direktorkou kampaně a režisérkou spotů je Tereza Pospíšilová. Spoty si můžete prohlédnout na serveru Youtube nebo zde:

 

 

ROSU můžete podpořit formou DMS

8.10.2010 - O.s. ROSA  byl  schválen projekt  ROSA: stopnásilí , znamená to, že nás nyní můžete podpořit i formou DMS. Pokud chcete podpořit pomoc obětem domácího násilí, odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROSA  na  telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,  ROSA obdrží 27 Kč. Cílem projektu je  podpora  sociálních  služeb  poskytovaných  občanským sdružením  ROSA obětem domácího násilí, a to azylového  ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti s utajenou adresou, odborného sociálního a sociálně právního  poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA a telefonické krizové linky pro všechny oběti domácího násilí a jejich příbuzné.

ROSA zahájila veřejnou sbírku

1.9.2010 - Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy zahájilo veřejnou sbírku. Účelem sbírky je pomoc obětem domácího násilí formou podpory sociálních služeb Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí a Telefonická krizová pomoc poskytované občanským sdružením ROSA. Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby  našly sílu  řešit násilí v partnerském vztahu. Sbírka se koná od 1.9.2010 do 31.12.2012. Sbírka byla oznámena a je  je osvědčena Magistrátem hl.m.Prahy. Číslo sbírkového účtu ROSA : 1976292329/0800

 

ROSA vydala Kouzelnou knížku

1.11.2009 - Na základě zkušeností z práce s dětmi, které jsou svědky násilí, ROSA v říjnu 2009  vydala za podpory Nadace O2 publikaci pro pomáhající profese a rodiče  „Kouzelná knížka“, která jim může pomoci pracovat s dětmi, které jsou svědky násilí, zažívají rozvod rodičů a čeká je buď výslech na policii nebo setkání se soudcem v jeho pracovně, aby věděly, jak to zde vypadá a chodí, kdo jim může pomoci a zmírnil se tak strach, který v obdobných nových situacích prožívají i dospělí. Knížka nabízí řadu aktivit, které mají děti nejen poučit, ale otevřít se k vyjádření svých emocí.

Weby o.s. ROSA byly vybrány jako součást českého kulturního dědictví

10.1.2009 - Národní knihovna ČR, oddělení archivace webu NK ČR, vybralo webové stránky o.s. ROSA  www.rosa-os.cz a www.stopnasili.cz jako kvalitní zdroj informací, který bude uchováván i do budoucna jako součást českého kulturního dědictví. Obsah obou webů bude pravidelně archivován a záznam o stránkách bude součástí katalogu Národní knihovny ČR. (www.webarchiv.cz)

 

ROSA oslavila patnácté výročí založení

30.10.2008 - Občanské sdružení ROSA završilo v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce 1998 se transformovala na občanské sdružení. V tomto roce také bylo slavnostně otevřeno Informační a poradenské centrum ROSA v Podolské ulici v Praze, byly otevřeny první pokoje budoucího azylového domu s utajenou adresou a byla zahájena telefonická krizová pomoc na SOS lince 602 246 102. Za deset let pomohla ROSA 1 632 ženám - obětem domácího násilí, kterým poskytla  6 233 konzultací. Azylové ubytování za stejnou dobu pomohlo 159 ženám a 171 dětem. Za tuto dobu bylo poskytnuto 10 396 telefonických krizových intervencí.

 

 

 

 

Daruj spravne Daruj správne Darujte pomocí platební karty, PaySec nebo DMS
Rosa na Facebooku Rosa na Facebooku

podporujeme

www.stopnásilí.cz
 

vyhledávání

dětská sekce

vstup

 

pro teenagery

to si dovolit nesmíš!

vstup

 

podporují nás

podporují nás Milujeme Čtyřku Milujeme Čtyřku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát hlavního města Prahy Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s. Siemens Fond pomoci Nadace O2 Maitrea - inspirace srdcem International Women's Association of Prague Honeywell Česká republika Slovak-Czech Women’s Fund Radio City 93.7 fm ČSOB podporuje finanční gramotnost Techsoup | nejlevnější software pro neziskovky Fincentrum
 

odkazy

odkazy
 
Women Against Violence Europe! Stop Violence Against Women
odešle email webmasterovi powered by TYPO3 site design by uwa.cz