pátek, 18. dubna 2014 ~ kontaktní telefon / fax: 241 432 466, tel. 602 246 102, email: info@rosa-os.cz ~ nezůstávejte se svými problémy samotné!

kdo jsme


ROSA  je nestátní nezisková organizace specializující se na pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí.

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a  komplexní pomoc pro ženu- oběť domácího násilí,  mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí. ROSA pomáhá ženám již od roku 1993  - nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení  a po změně legislativy od 1.1.2014 jako spolek.

Cíle organizace : ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy  zřizuje a provozuje centrum pomoci pro týrané ženy. Hlavním cílem organizace je pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Smyslem je poskytnutí bezpečí, jistoty, posilování klientek, aby nalezly  sílu a pomalu vlastními silami dokázaly  situaci změnit. ROSA  spolupracuje se stáními orgány (policie, soudy, OSPODy) v případech domácího násilí tak, aby oběti domácího násilí nebyly viktimizovány, dbalo se na ochranu dětí svědků domácího násilí a zvyšovalo se povědomí o problematice domácího násilí a potřebách obětí a jejich ochrany. ROSA usiluje o zakotvení utajenosti azylového ubytování  pro ženy oběti domácího násilí zákonem a specifickými předpisy, a poskytuje týraným ženám azylové ubytování na adrese, která zůstává díky specifickým opatřením utajen.  ROSA v rámci minimalizace dopadů partnerského násilí pořádá vzdělávací a preventivní aktivity pro širokou, odbornou veřejnost, základní, střední a vyšší odborné školy

Jako přímou pomoc obětem domácího násilí má ROSA registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  3 sociální služby:

Odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA . V Informačním centru ženám nabízíme bezplatné jednorázové i dlouhodobé poradenství: sociálně právní, psychosociální, socioterapeutické. V případě potřeby a možnosti zajišťujeme klientkám i právní poradenství. Ke konzultacím je nutné se předem objednat na tel. 241 432 466.
Azylové ubytování
v azylovém domě ROSA s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti. K pobytu v azylovém domě jsou přijímány ženy s dětmi i ženy bezdětné, které jsou ohrožené násilím v rodině. V azylovém domě nejsou krizová lůžka - k pobytu jsou ženy přijímány až po vstupní konzultaci v Informačním a poradenském centru ROSA. Za pobyt ženy platí, poradenství je bezplatné.
Telefonickou krizovou pomoc na pevné lince 241 432 466 (po, út 9-18, st, čt 9-16, pá 9-14) a SOS lince 602 246 102 (po-pá 9-18)  a přímé internetové poradenství na poradna@rosa-os.cz .  Internetové poradenství i telefonická pomoc slouží obětem domácího násilí, násilí ve vztazích, příbuzným obětí, pracovníkům státních institucí, sociálních odborů, neziskových organizací pomáhajících obětem domácího násilí.

Další služby poskytované o.s. ROSA:
Prevence domácího násilí
Vedle přímé pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem se zaměřujeme i na prevenci domácího násilí. Organizujeme přednášky, semináře či konference k domácímu násilí pro odbornou i širší veřejnost, nedílnou součástí našich aktivit je vydávání informačních letáků, brožur a publikací,   informačního zpravodaje
ROSA provozuje i preventivně zaměřené stránky www.stopnasili.cz , kde jsou informace pro ženy – oběti domácího násilí, děti svědky násilí v rodině, mladé lidi, které může ohrožovat násilí ve vztahu i odbornou a širokou veřejnost (učitelé, zdravotníci, pomáhající profese).

 

Daruj spravne Daruj správne Darujte pomocí platební karty, PaySec nebo DMS
Rosa na Facebooku Rosa na Facebooku

podporujeme

www.stopnásilí.cz
 

vyhledávání

dětská sekce

vstup

 

pro teenagery

to si dovolit nesmíš!

vstup

 

podporují nás

podporují nás Milujeme Čtyřku Milujeme Čtyřku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát hlavního města Prahy Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s. Siemens Fond pomoci Nadace O2 Maitrea - inspirace srdcem International Women's Association of Prague Honeywell Česká republika Slovak-Czech Women’s Fund Radio City 93.7 fm ČSOB podporuje finanční gramotnost Techsoup | nejlevnější software pro neziskovky Fincentrum
 

odkazy

odkazy
 
Women Against Violence Europe! Stop Violence Against Women
odešle email webmasterovi powered by TYPO3 site design by uwa.cz